Група за взаимопомощ при Афективни разстройства

Група за взаимопомощ при Афективни разстройства

София, улица "Граф Игнатиев" 6, ет. 3

https://gerganageorgieva.com/

 

Стартира нова група за взаимопомощ  при афективни разстройства

 

 

Психообучение при разстройства на настроението

 

При афективните разстройства се наблюдава неспецифично настроение с периодична промяна, обикновено вариращи от потиснатост или приповдигнатост с променливи нива на енергия. Рисковете, които съпровождат тези състояния са свързани както в личен, така и в социален аспект, като са придружени от симптоматика, отговаряща на моментното разположение.

 

Това изтощаващо редуване на епизоди във времето, обикновено се свързва с конкретна стресова ситуация, макар невинаги да е налице такава. Състоянията биват в тежка, лека или умерена форма, наричани още мания /силна еуфория/, хипомания /умерена/, депресия или тежка депресия.

 

Към тези състояния съотнасяме:

 • Биполярно афективно разстройство;
 • Хронични /персистиращи/ разстройства на настроението;
 • Рецидивиращо депресивно разстройство;
 • Гранично личностово разстройство;
 • Шизоафективно разстройство..

 

Разстройствата на настроението могат да бъдат овладявани и контролирани чрез специфични структурирани методи и техники.

 

В настоящата група ще имаме грижата да създадем подходяща атмосфера за ангажираност и работа с този вид разстройства.

 

Програмата включва:

 • Психообучение;
 • Терапевтична връзка;
 • Самонаблюдение;
 • Идентифициране на ранни симптоми;
 • План за действие;
 • Изработване на план за защита;
 • Работа със семейство и близки;
 • Обучение в отпускащи техники;
 • Поведенческа активация при депресивни епизоди;
 • Приоритизиране на съня и почивката при маниакални епизоди;
 • Конструктивно разбиране към медикаментите;
 • Регулиране на цикъла сън/будност;
 • Фокус върху положителните страни на живота;
 • Намаляване нивата на субективен и обективен стрес;
 • Самоизучаване;
 • Обучение в качествата за справяне с чувството на безпомощност, безнадеждност и самоубийствени мисли;
 • Разлика между нормално и хипоманиакално настроение;
 • Грижа за себе си;
 • Умение за планиране;
 • Намиране на екзистенциално значение и цел.

 

Процесът ще бъде съобразен със спецификата, нуждите и ресурсите на всеки един от участниците, като това ще бъде уточнено в предварително интервю, което е задължително.

 

Групата ще се сформира за лица над 18г., като след интервюто ще дадем обратна връзка на всеки един и ще преценим кои са подходящи за нея.

 

Интервюто ще започне на 14.04.2018г. /събота/ от 11ч.

 

ВАЖНО: Препоръчително е да носите със себе си лична карта, координати на близък, член на семейството или роднина, както и болнични документи и епикризи, при наличие на такива.

 

Броят на участниците е ограничен до 10 /десет/ души.

Групата ще стартира на 08.05.2018г. /вторник/ от 18:00ч. до 20:30ч.

Първата среща ще бъде въвеждаща и ще бъдат раздадени материали, консумативи и календар със съответните дати на групата.

Продължителността на групата е една година, като срещите ще се провеждат регулярно през седмица във вторниците от 18:00ч. до 20:30ч. Могат да варират промени след предварителна уговорка, както и да се осъществяват срещи през уикендите плюс една изнесена среща извън града. Позволява се само едно отсъствие при уважителни причини.

 

За заявки, информация и записвания до 01.04.2018г. използвайте следните координати:

Телефони: 0879593988; 0886099055

Email: info@gerganageorgieva.com; info@genovevaklimentova.com

 

Водещи и автори на групата: Гергана Георгиева – клиничен психолог и Геновева Климентова – психотерапевт и консултант.

Място на провеждане: гр. София, улица „Граф Игнатиев“ 6, ет.3, център „Метаноя“

Цена: 15лв на среща/ 360лв. за целия период.