ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ

ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ

https://gerganageorgieva.com/

 

Гещалт терапия – път към щастие и хармония. Изкуство и свобода.

 

Това понятие излиза на бял свят в началото на 40-те години на 20 век с помощта на  Фриц Пърлс /1893-1970/ и съпругата му Лаура Пърлс. „Гещалт терапията: вълнение и растеж в човешката личност" - това е първата публикувана книга на Фриц Пърлс по тази тема, написана от него заедно с Пол Гудман. С течение на времето тази практика се разпространи в цяла Европа.

Гещалт терапията е екзистенциален и феноменологичен подход, подчертаващ принципите на центрирането върху настоящия момент възприятие и непосредствения опит. Гещалт терапията е неаналитична и неинтерпретативна. Тя се смята за съвременно направление на психотерапията. вдъхновена от психоанализата, терапията за тяло, Гещалт психологията, психодрамата, екзистенциализма и ориенталската философия.

Тя не придоби веднага това име. Като алтернативи, както се казва беше "Терапия чрез концентрация" и "Експериментална терапия" (от думата "опит"). А и тези имена, може би най-добре отразяват същността на подхода. Тя има много различни интерпретации.

 

Добро решение при редица проблеми, все по-често срещани в ежедневието ни, като тревожност, депресия, панически атаки. Тя насърчава човекът да открие собствен смисъл, да поставя собствените си цели и да прави собствени избори. Всеки отделен човек има лични, уникални и от части общи мисли за света около себе си. Всеки един преживява и действа, спрямо разбиранията си. Гещалт терапията задава въпросите как точно тези мисли се проявяват за нас, как ги преживяваме и какъв смисъл придаваме на опита си.

 

Точният превод на „гещалт” (gestalt) е от немски език и означава “нещо, което е пред очите ни”. Думата е доста проста, кратка и удобна.

 

Това е eдин вид „цялост”, една обща фигура, единство между тяло, чувства и разум. Цялост между минало, настояще и бъдеще във всеки  един момент. Гещалтът е съставен от фигурата и фона, от човека и неговата среда слети в едно. Цялост на тяло, душа и разум. Цялостта се разбира, като начин една личност да не може да бъде изолирана и по-добре разбрана извън средата и (тази личност е създадена благодарение на (ранното и обкръжение). Цялостта продължава дори в единството на нашите минало, настояще и евентуално бъдеще. Отнася се не само за класическата връзка между родители, приятели, двойка мъж и жена.

 

Сутрин чаша кафе, разговор със случаен срещнат, отношения с родители, любов, кавга в магазин - всичко това са гещалт. Целият ни живот се състои от тях, големи и малки. Гещалтът се формира, когато човек има нужда, която в момента е най-взискателна за удовлетворение и се осъществява контакт с външния свят.

 

Гещалтът има начало и край: той възниква срещу нашата воля в момента, когато се появи нужда или желание и свършва, когато се постигне удовлетворение.

 

Основният принцип в този тип терапия се съдържа в максимата „Цялото е повече от неговите съставни части“. Казано с други думи, това е холизмът или изкуството да приемем човека насреща като цялостно същество, защото всяко едно разделяне на съставните му части изкривява реалността и противоречи на естествения процес на развитие.

 

Човек постоянно носи своя гещалт, който след като удовлетвори, се насочва към следващия такъв. Човекът е едно „цяло“.

 

Πpи Гeщaлт тepaпията се изпозват както тaнц и изĸycтвo, така и вcичĸи други  мeтoди нa cъвpeмeннaтa пcиxoтepaпия, ĸaтo тълĸyвaнe нa cънищaтa, пътyвaнe нa фaнтaзиятa, биoeнepгeтиĸa и пp., но въпреки това ce избягвa aнaлизът, ĸoйтo е често срещан в paзличнитe нaпpaвлeния нa пcиxoaнaлизaтa.

Терапията приема отношение на равенство между терапевт и клиент, като между две равни  и еднакви човешки същества. Тук взаимоотношението не е както  обикновено се счита  „лекар-пациент“, a среща на двама души, които са равни по между си. Гещалт терапията не дава готови отговори, а вярва, че всеки е авторитет на  своя собствен живот. Един нов вид себе-изследване, себе-откритие и себе-изграждане. Клиентът „репетира“ и подобрява своите умения в общуването с терапевта и поради това тя съдържа и своя фундаментален диалогичен характер.

Гещалт терапията вярва, че нищо у човека и в самият човек не е сбъркано и  дори повредено, а просто има нужда да бъде открито. Почита миналото и всичко, което сме преживяли там, назад във времето, но не ни оставя там в миналото ни. Показва ни как се свързва миналото със сега - настоящето, и със сегашните ни затруднения. Друг важен момент е насочеността на метода основно към настоящия най-важен за клиента гещалт, чиято жажда се стреми да „утоли“ сега. Този вид терапия се интересува от промяна, която е смислена. Важна част от процеса на промяна е да се засили съзнанието  на самите нас, за това, което е смислено.

 

Гещалт терапията е  наричана още и терапия на отношението. Именно за това основното, което „лекува” е автентичното отношение във връзката, която се създава между терапевт-клиент. Терапията се съчетава гъвкаво и творчески с експресивна арт терапия, системни констелации и фототерапия.

 

В терапевтичната работа между клиент и терапевт, е важна актуалната нужда на клиента (фигура) – онова, което той съзнателно или не, е поставил като приоритет в живота си. Терапевтът всъщност е част от света за човека срещу него.

 

Пациентът се насърчава да се концентрира върху това, което е „тук и сега". „Тук и сега” –  онова, което ни тревожи, което се появява в съня ни, а после си го припомняме, натъжава ни и дори ни прави щастливи. Това е едновременно сетивно преживяване на реалността и нейното разбиране.

Фокусът върху настоящето не отрича значението на миналото или бъдещето. Важен е езикът на тялото и концентрацията върху това, което става в момента. Всичко друго остава на заден план. Целта е постигане на осъзнаване от страна на клиента. Това означава клиентът да превърне своите навици в осъзнати нужди, да познава средата, в която живее, да носи отговорност за изборите си, да познава и разбира повече себе си, да умее да бъде пълноценен в контактите си с хората и със средата, в която живее. Гещалт терапията подпомага решаването на проблеми, като увеличава саморегулацията и самоподкрепата от страна на клиента. Освен това, гещалт терапията помага на клиента да изрази истинския си Аз, своите мисли и чувства, без да изпитва мъчителна вина или нужда да се оправдава по някакъв начин, както и самоусъвършенстване и себеизрастване.

Това, което прави гещалта толкова привлекателен е, че експериментите, новостта, растежа и вълнението, никога не се изчерпват. Гещалта дава знаците и инструментите, водещи към нови мъдрост, знание, радост и жизненост. Гещалт терапията може да помогне на човек да бъде по-жив, по-осъзнат и в по-тесен контакт с нуждите си тук и сега.

Гергана Георгиева - Клиничен психолог