Център "Метаноя"

Център "Метаноя" предлага следните услуги:

 

 

  • Индивидуално консултиране и психотерапия на възрастни;
  • Индивидуално консултиране и психотерапия на деца и юноши;
  • Групи за взаимопомощ и подкрепа за възрастни;
  • Обучителни детски групи "Приказен свят" и "Нека изразим себе си";
  • Семейно консултиране и работа с двойки;
  • Родителско консултиране;
  • Работа с жертви на насилие;
  • Консултиране на кандидат - осиновители";
  • Психодиагностика.

 

Инициативата за център "Метаноя" бе продиктувана от дългогодишните ми стремеж и желание да изградя защитено и уютно пространство, чиято мотивация е подпомагане, развитие и подкрепа на личността и групите в тяхната лична борба и житейски кризи. Място, с основна цел намиране на себе си на всеки, който се е изгубил във водовъртежа на живота.

В подбора на екипа, с който работя по предназначение, изискванията ми следваха не само професионалната компетентност, но основен постулат бе специалистите да притежават  онова призвание и страст към каузата, което самата аз нося в себе си. По този начин сътрудничеството ни има привилегията да работи продуктивно и в синхрон. Според процеса на работа, индивидуалните сесии се водят от мен, а в груповите срещи си партнирам с колега психотерапевт. В зависимост от конкретният случай взаимодействаме с психиатър, социален работник, кризисни центрове и заведения за настаняване и рехабилитация.

Думата „Помощ“ извиква в мен една безнадеждност. Дори с леко стряскащ нюанс. Вярвам, че хората се нуждаят по-скоро от подкрепа по пътя от деструктивния модел към хармоничното съществуване. Нещо повече - ние знаем, че не можем да помогнем на онзи, който не търси и не желае помощ. Но можем да подкрепим и подпомогнем всеки, който заяви своята нужда. Затова начинанието ми отхвърли идеята за помощ и приветства концепцията за подкрепа на личността. С най-добрият ресурс, с който тя разполага и по най-умелият начин, на който сме способни, за да го извлечем от нея и да и го покажем. 

Предвид неговата специфика и отношението ми към него, той трябваше да носи в идеята си нещо характерно за дейността си, но с косвена умисъл.

"Метаноя" описва процеса на фундаментална промяна на човешката личност. Тя характеризира спонтанният опит на психиката да се изцели от вътрешните конфликти в по-адаптивна форма. Състояние на трансформация на мисли, поведение и цялостната вътрешна природа на човека. Един прелом на трайна промяна и положително възстановяване.

/Не бива да се бърка с религиозната интерпретация на думата "покаяние", от чиято концепция и смисъл оставам категорично встрани./