Новини и Статии

07 Март 2020

ЛИЧНОСТ И КРИМИНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

    Темпераментът е относително устойчива характеристика на чове