ЗАВИСИМОСТИ - ПРИСТРАСТЯВАНЕТО И НЕГОВИТЕ РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ

ЗАВИСИМОСТИ - ПРИСТРАСТЯВАНЕТО И НЕГОВИТЕ РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ

https://gerganageorgieva.com/

Какво точно представлява зависимостта

Когато говорим за зависимост трябва да имаме предвид, че понятието може да обхваща широк кръг от аспекти. Всяка форма на пристрастяване към нещо се изразява като зависимост. Зависимостта е системната злоупотреба и невъзможността за контрол над нея.

Някои от най-разпространените зависимости са към психоактивни вещества (ПАВ) и те са сред най-сериозните такива. Към тях спадат всички онези, които въздействат на нервната система като наркотици от всякакъв вид, алкохол, лекарства. Те предизвикват както психическа зависимост, при която се приемат с цел притъпяване на негативни чувства и емоции, така и физическа, където се приемат принудително, поради състояние на абстиненция. Друга категория зависимости са емоционалната зависимост, хазартната, сексуалната, хранителна, тютюнопушене, компютърна.

Тази категория се приема като по-лека форма на пристрастяване, но също крие своите негативи. Емоционалната зависимост от човек или партньор например, ни лишава тъкмо от обратното - от възможността да бъдем независими. Вкопчването в дадена персона е като патерица, без която не можем да се движим.

Хранителната зависимост от друга страна е не физиологичното чувство на глад, а психоемоционалната нужда от неконтролируем прием на храна. Това са поведенчески зависимости, които се повлияват по-лесно.

За компютърната зависимост се говори много в днешно време, но тук в концепцията на „пристрастяване“ е нужно да вмъкнем един аргумент. До колко можем да говорим за зависимост, когато нашето съвремие бива изместено от отживели методи към модерни технологии? Дали можем да кажем, че в миналото играта навън, например, е зависимост, както игрите в интернет сега? Или пазаруването в интернет? Работата с компютър, използването на мобилни телефони и изобщо технологии, които са в редица случаи неизбежни? Вероятно бихме могли да говорим за зависимост, когато тези проявления започнат да възпрепятстват ежедневното ни функиониране и да ни влияят прекомерно.

Когато един човек страда от зависимост, той не може да контролира начина, по който използва някакво вещество или участва в някаква дейност и той става зависим от това нещо във всекидневния си живот.

Повечето хора започват да използват наркотици или участват в някаква дейност напълно доброволно. Често обаче зависимостта взема връх и ограничава самоконтрола.

Разлики между зависимост и злоупотреба

Макар началото на зависимостта да е свързано със злоупотреба, двете понятия се разглеждат поотделно. Злоупотребата се отнася към неправилната и прекомерна  употреба на променящи тялото и ума субстанции и се води по-лека форма. Тя може да ескалира в зависимост когато стане хронична.

Въпреки това не всеки, който злоупотребява със субстанции, страда от зависимост. Тя представлява дългосрочната неспособност за модериране или прекратяване на употребата.

Например един човек, който консумира голямо количество алкохол за една вечер, може да изпита както еуфоричните, така и вредните ефекти на субстанцията.

Това обаче не може да се класифицира като зависимост, докато човекът не почувства нуждата да консумира подобно количество алкохол регулярно, сам или в други периоди на деня.

Хората, които все още не са развили зависимост, могат да прекратят злоупотребата в следствие на вредните и неприятни странични ефекти. Например гаденето, повръщането, замайването, загубата на памет и махмурлука, могат да откажат човек да консумира подобно количество алкохол в близко бъдеще.

Зависимите хора обаче ще продължат злоупотребата, независимо от страничните ефекти, като вследствие често развиват резистентност към тях.

Симптоми

Основните индикатори на зависимостта са:

 • Неконтролируемо търсене на субстанции;
 • Неконтролируемо ангажиране с вредни нива на създаващи навици поведение;
 • Неглижиране или загуба на интерес в дейности, които не включват вредните субстанции или поведения;
 • Трудности в отношенията, които често включват избухване срещу хора, които посочват конкретната зависимост;
 • Неспособност за прекратяване на употребата, макар тя да причинява здравословни или междуличностни проблеми;
 • Прикриване на субстанциите и потайно поведение;
 • Занемарен външен вид;
 • Увеличено поемане на рискове, както за да бъде получена субстанцията или дейността, така и докато тя се използва.

Отдръпване от зависимостта

Когато човек страда от определена зависимост и прекрати приема на конкретна субстанция, той може да изпита различни неразположения. Тези симптоми включват:

 • Безпокойство;
 • Напрегнатост и раздразнителност;
 • Тремор;
 • Гадене и повръщане;
 • Обща слабост и умора;
 • Мускулни болки;
 • И други,в зависимост от конкретната субстанция.

Трудността за признаване за злоупотреба и търсене на помощ е особено характерна за зависимите. Макар нелеките последствия за близки и роднини, те са от съществено значение за повлияване с търпение, подкрепа и мотивация спрямо страдащия. Самостоятелната борба и липса на опора в тази битка, могат да доведат до една невъзможност за справяне.

Излизането от тази орбита е нелека задача, но не невъзможна. Съчетаването на психотерапевтична и медикаментозна терапия постепенно коригира симптоматиката и връща хората към свободата от независимостта. Посещаването на тематични групи за взаимопомощ особено благоприятстват  мотивацията и повлияването, чрез един нов поглед към различен начин на живот.

Гергана Георгиева – Клиничен психолог