ПСИХОЛОГЪТ СЪЩО Е ЧОВЕК

ПСИХОЛОГЪТ СЪЩО Е ЧОВЕК

https://gerganageorgieva.com/

 

"Преди да сме специалисти, ние сме личности"

 

Като социални същества, ние прекарваме по-голямата част от живота си на работното място. Независимо дали професията ни е удовлетворяваща, носи ни смисъл или работим, за да оцеляваме, тя е неизменна част от нашето ежедневие. Всяка професия има своите специфика и стандарти. Всеки специалист следва да се придържа към тях, ако държи да се нарича професионалист.

Нека поговорим за ролята на психолога. Онзи, за чиято професия знаем много, не знаем нищо, запознати сме частично или както често се случва - имаме погрешна представа. Онзи, с когото споделяме най-съкровената част от себе си и на когото сме се доверили. Днес обаче ще говорим за нещо, което понякога ни убягва. Фактът, че зад всеки специалист стои преди всичко личност. Стои човек. Защото преди да сме специалисти, ние сме личности. И двете понятия са взаимносвързани. Днес ще говоря и за двете страни и то от първо лице - като професионалист и като личност.

 

Що е то  психолог?

Не е необходимо да отделяме време на понятието психология като наука и предмет на дейност, защото това е нещо, с което всеки, който се интересува, би могъл да се запознае. Ще наблегна на професията психолог като основна тема на този текст. И макар в България все още да липсва регулация в нашата област, ще говоря за онази част от специалистите, които практикуваме и подхождаме с отговорност. Макар спецификата на психологическата дейност и нейните разновидности да са разнообразни, тук ще обърна внимание на онези от нас, които работим пряко с човешката личност, поведение и проблематика. Лице в лице. 

 

Всеки, завършил бакалавърска степен по психология може да се нарече психолог. За да практикуваш професионално обаче, е нужно много повече. Както при всяка друга професия, излизайки от университета, ние носим само своята база знания и е нужна практика, за да изкачим нужните стъпала да се наречем специалисти. Нужно е много повече. Особено ако сме избрали пътя, по който да работим директно с хора и техните проблемни области. Какво представлява този път за един психолог/психотерапевт.

 

Непрекъснат процес на обучение, надграждане и мониторинг

Обучението не свършва с бакалавърската степен и съвсем не в академичните среди. Нужна е поне магистърска степен, локализирана в конкретното направление на бъдещата позиция. След което следва задължителен личен опит. Това е съществена част от подготовката, където бъдещият специалист изследва и отработва своя вътрешен свят и конфликти, за да познава себе си в дълбочина. Учи се на неутралност по теми, близки за него, емоционална зрялост и разбиране на терапията чрез лично преживяване с нея. Препоръчително е този процес да не приключва след нужните часове. 


Независимо на какъв етап от специализацията и практиката си е един психолог, той не спира да ревизира и надгражда своите знания и умения, като чете, посещава разнородни семинари, симпозиуми и конференции, свързани с въпроси от дейността и супервизира практиката си. Супервизията е препоръчителна не само за начинаещи специалисти, но и за напреднали и дори обучители. Защото във всеки един етап от практиката си, ние имаме нужда от подобен мониторинг. Супервизията представлява обсъждане на случаи с човек, който има по-голям опит и е обучител. И не само - в нея ние обсъждаме онези наши лични вътрешни конфликти, неразположения и трудности в практиката, с които ни сблъсква ежедневието. Интервизията от своя страна е обмяна на опит с колеги с равнопоставени позиции. Всички горепосочени следва да са приоритет на всеки отговорен специалист.


За разлика от психолозите, при психотерапевтите надграждането е далеч по-трудоемко и дългогодишно. След личният опит следва запознаване с конкретното избрано направление, разбиране на неговите понятия и техники и изграждане на базови умения за работа. Следва специализираната част по приложение и умения и запознаване с работата към всеки конкретен проблем и казус. След което специалистът започва работа под супервизия, като всеки от модулите на обучение е свързан със съответен изпит.

 

Рамка и етичен кодекс

Както стана ясно по-горе, всяка професия има своите стандарти. Психологията не е изключение, дори напротив. Заради естеството на работа, психологът има редица условности, с които се съобразява.
Ето част от тях, като ще бъдат представени съвсем накратко:

 

  • Конфиденциалност - всичко, което се случва в процеса на работа между клиент и психолог остава конфиденциално;
  • Компетентност - специалистът се стреми да поддържа достатъчно висок стандарт на компетентност;
  • Отговорност - специалистът носи морална, обществена и социална отговорност и към клиентите и към обществото, както и за последиците от професионалните си действия;
  • Почтеност - уважение и коректност не само към клиентите, но и колегиално;
  • Професионалното поведение на психолога е съобразено с неговата професионална роля;
  • Свобода на волята - специалистът е длъжен да осигурява независимост и свобода на волята на клиента;
  • Неправоспособност - психологът е длъжен да преустанови практиката си, ако към момента способностите му са временно засегнати или има затруднения;
  • Конфликт на интереси - психологът следва да е запознат с възможните проблеми, които биха последвали следствие на двойнствени взаимоотношения с клиенти, като спазва необходимата дистанция и безпристрастие.

Това е главно синтезираната част на рамката и етичния кодекс. В своята същност те се допълват с редица специфики, някои от които изискват деликатност като дрескод, внимание и отговорност при изява в медийното и публично пространство, поведение с клиентите извън работния процес. Ако не поздравите вашият терапевт извън кабинета в неутрална среда, той също ще ви подмине. Не защото не ви е видял или няма желание, а защото рамката е такава. Счита се, че ако вие не пожелаете да "оповестите това с поздрав", то той също няма да го направи. Комуникацията извън телефонен разговор и имейл също не е приета да се случва /например да сте "приятели" в социалните мрежи или да контактувате на "неофициален език" извън работния процес/. Психологът пази личният си живот само за себе си и ако сподели нещо от него с вас, това става по негово усмотрение в случай, че реши, че информацията би ви била от полза.

 

Психологът също е човек

Прочитайки всичко написано до тук и подхождайки със съзнанието, че горепосоченият професионалист е личността, която съпътства и помага на хората в техните проблеми, стои с непоколебима осанка срещу нас дори в най-деликатни моменти, запазва самообладание и реагира на всичко с лекота, ние изграждаме в себе си образ за един свръхчовек. Личност, която няма проблеми, справя се с всяко препятствие в живота автоматично, без усилие /или изобщо няма препятствия/ и жонглира с трудностите без усилие, сякаш играе игра. Но тук пропускаме една много съществена част и тя е, че преди да е професионалист, психологът е човек. Психологът е личност. И тази личност живее в същия свят като вас, по същото време и няма магически трикове за справяне с предизвикателствата на живота. Тя също страда, върши някои неща с доста усилия, боледува, плаче, гневи се и..има проблеми.

 

Отмяна на сесия

Със сигурност няма психолог, на който клиентите да не са отменяли сесия, да са закъснявали или изобщо да не се появят. Нещо повече - случва се да помолят за извънредна среща, да звънят или пишат, когато почувстват неразположение и да очакват отговор веднага, да забравят да платят или да нямат тази възможност понякога, да прекратят посещенията без обяснение и др. Да, това е част от процеса на работа на всеки психолог и той е наясно с тази специфика. Но какво става, когато ролите се обърнат? Вероятно на всеки един от вас се е случвало психологът да ви позвъни и да ви помоли да насрочите друга дата и час за среща, тъй като има неотложен ангажимент. И тук идва онзи момент, в който си казваме: "Но как така? Той е психолог, това е несериозно. Какъв ангажимент по-важен би могъл да има от мен и работата си? Това изобщо не е хуманно!".

Със сигурност вашият специалист не е отменил сесията, за да пие кафе или да отиде на купон. Той също има личен живот, губи близки, изникват непредвидени и неотложни ситуации, чувства се неразположен, болен е, изпуска автобуси, автомобилът му се поврежда или просто не е в кондиция за работа. И добрата новина е, че за вас отменянето на сесия по време на негативен период в живота на психолога, е добър знак. Това означава /разбира се, когато няма наистина сериозен проблем, свързан с неговото здраве или това на близък човек/, че той е отговорен човек. Защото в подобен момент той няма да е ефективен за вас. Ние сме наясно какво означава за един човек, който е поверил проблемите и вътрешния си свят на нас да отменим часът му. Но и той трябва да е наясно, че ние също сме хора и преминаваме през трудни периоди и ситуации. В такива моменти психологът отчита и отклика от страна на клиента и неговата фрустрация. Това също може да се нарече част от терапевтичния процес и често той е полезен за клиента, който има възможността да използва собствените си ресурси за справяне, без рамото на психолога. Както и рамката на терапията не позволява зависимост към специалиста.

 

Защо няма свободен час?

Има ситуации, в които клиентите задават въпроси като следния: "Как така нямате свободен час скоро? Не ми казвайте, че работите от сутрин до вечер и няма място и за мен?". Има определен брой случаи и часове, които психологът може да поеме на ден. Когато бройката бива надвишена, той става неефективен за клиента и не работи с пълния капацитет, на който е способен. Това е напълно нормално и всеки уважаващ себе си и клиентите психолог, би следвало да познава собствените си възможности. Разбира се, психологът не прекарва цялото си време в работа. Той почива, има личен живот и други ангажименти извън кабинета. Той задължително почива достатъчно време, за да бъде ефективен на работното място. И това е задължително за ползотворна работа.

 

Психологът има право да откаже

Рамката на психолога позволява той да прецени да приеме или да откаже да работи с дадено лице или проблем. Тази отговорност той поема в ситуации, когато случаят не е в неговата компетентност или с клиентът не успяват да изградят добра терапевтична връзка. Това отново се случва в интерес на клиента и говори за осъзнатост на психолога.

 

Психологът не е ваш приятел

С психологът се общува по определен начин и той обикновено е на живо в кабинета, по телефона или чрез имейл. Всяка друга форма извън професионалната рамка се счита за неефективна, тъй като се разводняват правилата и оттам работния процес. Не е редно да имате контактите си в социалните мрежи и да контактувате чрез тях. Разбира се, винаги може да изникне случай, в който да уточните нещо чрез смс или друга форма на комуникация, която не излага на показ лична информация за психолога. Но там, където контактувате с приятели и познати, не е редно да го правите и с терапевта. Разводняването на рамката е неефективно за терапията и всеки специалист следва да е наясно с това. Също така ние можем да работим с някого през препоръка от друг клиент, но не и с роднини, познати и приятели и хора, които по някакъв начин присъстват в реалния ни живот. Срещите с психолога извън кабинета са недопустими и неефективни, както и всяка друга лична комуникация с него.

 

Защо не ми отговорихте веднага?

Често се случва даден клиент да попита защо не вдигам телефона, след като ми е звънял или не съм отговорила на имейл своевременно. В практиката си, обикновено ние държим телефоните си на режим "без звук", тъй като не е редно сесиите да бъдат прекъсвани по какъвто и да било начин. Използваме минутите между сесиите за подготовка и настройка или лично време за естествени нужди. Често след приключване на работа е или твърде късно да върнем обаждане или е нашето време за почивка. Същото важи и за имейлите. Разбира се, това е специфично за всеки един специалист, който има своя "политика" на работа. Ние не можем да бъдем постоянно на телефона или пред компютъра, като при първа възможност откликваме на всяко запитване или позвъняване.

 

Психологът не решава проблеми

Психологът не е специалист, който решава проблеми, променя хората или има вълшебна пръчица или стратегия за всяко нещо. Подобна промяна става съзнателно и отговорно с активното участие и на двете страни. Трудно ще преминете към някакъв подем, ако очаквате от терапевта бърза промяна или готови отговори. Това, с което успявате са собствените ви ресурси, темпо и мотивация за работа. Специалистът подпомага този процес с професионален такт и структура, но той не би постигнал нищо, ако вие самите не полагате усилия за това.

 

Психолозите имат идеален живот

Напротив - психолозите са хора като всички останали и имат своите проблеми, трудности и несгоди. Нещо повече - психологът ви може да е разведен, татуиран, да има различни ценности и вярвания от вашите, да няма деца, да има проблемни отношения или труден живот. И същевременно да е отличен специалист. Често хората не правят разлика между двете. Но е хубаво да се знае, че онзи, който наистина е минал дълъг и трънлив път е същият, който най-добре ще ви разбере. И обикновено тези хора са едни от най-добрите диагностици и терапевти. Не забравяйте, че в групите за взаимопомощ най-ефективните мотиватори са онези, които са минали по същия път като този на участниците. Безпристрастността е част от рамката на психолога, така, че той е достатъчно осъзнат, за да разграничава собствените си възгледи от тези на човека отсреща, както и да работи въпреки тях в полза на клиента. 

 

Изборът на психолог или терапевт понякога е дълъг и трънлив път и за съжаление изисква търпение, време, средства и усилия. Но това важи за всичко останало в живота. Ние намираме "нашият психолог", лекар, адвокат, любимо място, точен човек и пр. по същия начин. Понякога ние не резонираме с човека отсреща, както и той не резонира с нас. И това е напълно естествено. Когато го откриете обаче, не забравяйте, че той е преди всичко личност. И човек.

Гергана Георгиева - Клиничен психолог