МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮИРАНЕ

МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮИРАНЕ

https://gerganageorgieva.com/

 

"Това, от което хората се нуждаят, е да се чувстват чути." — Мари Лу Кейси

 

Модерната психология осъзнава, че точката, в която човек събира сили за промяна, е най-ключовата в процеса на пълноценно функциониране. Методът на мотивационното интервюиране е посветен на подпомагането на човешката промяна в нейните най-разнообразни форми. Той не принуждава хората да правят нещо, което не желаят. По-специално мотивационното интервюиране се състои в организирането на разговори. По този начин хората могат да бъдат подпомогнати да се променят в зависимост от собствените си ценности и интереси. Мотивацията ни кара да правим това, което всъщност правим. Мотивацията е двигателят на човешкото поведение.

Пoвлияванeтo на чoвeшката пpoмяна обаче е дeликатнo начинаниe. Пpoцecът чecтo пpoтича пo начин, кoйтo води до съпротива у клиента, нo мoжe да ce ocъщecтвява и така, чe чoвeк да бъдe пpeдизвикан да миcли и гoвopи за пpoмяна, а след това самият той да я осъществи. Нитo подходящата cpeда, нитo дopи множеството пpoвeдeни срещи пpeдoпpeдeлят пocтиганeтo на жeлания peзултат. Методът, пpoфecиoналиcтът, пpoвeждащ тepапията и качecтвoтo на нeгoвата интepакция c клиeнта, cа peшаващитe фактopи за постигането на желаната промяна.

Това е един вид терапевтичен стил за подсилване на вътрешната мотивация и осъществяване на значима промяна в някои от най-сложните сфери на проблемно поведение като например алкохолизъм, наркомании, престъпност и други. Мотивационното интервюиране бързо се превръща в един от водещите методи за лечението и преодоляването им. Малко методи са имали огромен напредък за много кратко време, както мотивационното интервюиране. Неговият успех се дължи на няколко фактора. Този тип интервю улеснява връзката с пациента, а ефикасността му е научно доказана и разработена. Днес мотивационното интервюиране се прилага в много направления. 

Най-общо казано мотивационното интервюиране е инструмент, който помага на хората да променят нещата, които не харесват в себе си — това са неща, които предизвикват недоволство у хората. Чрез този инструмент — разговорите с анкетирания — ние сме в състояние да премахнем бариерите, които не позволяват на хората да се променят. Истината е, че говорим за промяна всеки ден и то съвсем естествено. Мотивационното интервюиране следва ръководен стил, разположен в центъра на eдна права. На единия край се намира наставническият стил, а на другия придружаващия стил.

Съществуват и разговори като част от мотивационното интервюиране, относно дадена, вече случила се промяна, които се осъществяват под формата на професионална консултация. Чрез тях някой се опитва да помогне на друг човек да се промени в желания аспект. Лекари, зъболекари, медицински сестри, диетолози и нутриционисти също водят разговори за промяна на поведението и начина на живот. Мотивационното интервюиране обръща внимание и на естествения език, свързан с промяната. Целта на последното е да се водят по-ефективни разговори в тази насока. Много от тези разговори се извършват по безполезен и напълно ненужен начин, колкото и добри да са намеренията на интервюиращия. По този начин мотивационното интервюиране е предназначено да намери конструктивен начин за преодоляване на предизвикателствата, особено когато някой се ангажира с промяната на друго лице.

Работата на терапевта не е да ви казва кога трябва да пристигнете за поредната среща с него, къде трябва да пристигнете, какво трябва да направите или видите. Опитният терапевт знае как да слуша и предлага полезна информация, когато е необходимо, в зависимост от вашите интереси. Мотивационно интервюиране се намира в тази междинна област между насочване и придружаване - тя  включва елементи от двете. Ръководството е задача, в която в едни случай се налага тя да се придружава, а в други случаи се състои от насочване.

Понякога човек дори не трябва да прави нищо и да бъде освободен от бариерите, като единствено набляга на собствения си ресурс. Например, стимулирането на ученето на дете в повечето случаи предполага, че приемаме ролята на терапевт. Трябва да организираме периоди на съпровод или наблюдение с моменти на насока и други със свобода. Мотивационното интервюиране променя отношението на пушачите към пушенето. Липсата на мотивация е една от основните причини, заради която хората не могат да се откажат от пушенето. Тази съществена пречка сега може да бъде преодоляна с помощта на мотивационното интервюиране.

Мотивационното интервюиране предстои да навлезе и да заеме мястото си като основен комуникативен стил и терапевтичен подход в практиката. Разработено е от американския психолог Бил Милър и британеца Стивън Ролник като един вид  психотерапевтична методика.По този начин мотивационното интервюиране вече се е превърнало в задължителен елемент и част от  терапевтичния арсенал на  много от лечебните и терапевтични програми, а често е и условие за получаването на държавно и/или общинско финансиране. Освен в здравеопазването, психотерапията и психологическото консултиране, лечението на зависимости, социалната работа, мотивационното интервюиране може да се прилага в политиката, бизнеса, маркетинга и редица други сфери – навсякъде, където човек се сблъсква с необходимостта от промяна.

В България Мотивационното интервюиране е познато вече цяло десетилетие, макар че в момента се практикува от малко хора. Поради своята простота и най-вече заради духа си, Мотивационното интервюиране има изключително широко приложение. Най-ценното обаче е, че Мотивационното интервюиране може да се прилага и в ежедневното междуличностно общуване с членове на семейството, близки, приятели и колеги. Фокусът е върху израстването и благополучието на отсрещния.  Необходимостта от този метод е съвсем очевидна: пациентите много лесно губят мотивация за устойчива промяна на навиците си и понякога дори не са сигурни защо е необходимо самите те да се ангажират.

Мотивационното интервюиране не е техника или някакъв лесен трик, който просто да научим и да използваме. Това е по-скоро стил на взаимодействие и интегриране на конкретни умения, които насърчават мотивацията за промяна. Това са: формулиране на отворени въпроси, потвърждаване, отразяване, обобщаване и предоставяне на информация и съвети, като винаги се зачита клиента и неговата готовност за конкретната промяна.

Мотивационното интервюиране е разработено специално, за да помогне на хората да се справят с двусмислието в лицето на промените и да засилят мотивацията си, за  да осъществят тези промени. Всичко това е възможно чрез комуникативния стил на ръководството, без нищо да бъде налагано. Решения чрез подпомагане и извличане на ресурса.

Гергана Георгиева - Клиничен психолог