ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ИЗКУСТВОТО НА ПОТЕНЦИАЛА

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ИЗКУСТВОТО НА ПОТЕНЦИАЛА

https://gerganageorgieva.com/

 

Личностното развитие е процес, който продължава през целия живот. Той е израстване не само от гледна точка на себепознанието, но поддържа стремежа ни към постигане на цели в дългосрочен план. Това е начин, чрез който хората могат да оценят своите умения и качества, да търсят смисъла в живота си и да си поставят задачи, като усъвършенстват своя потенциал.

Защо личностното развитие е важно

Съществуват много идеи свързани с личностното развитие, една от които е процесът на себе-актуализация на Ейбрахам Маслоу.

Самоактуализация

Маслоу твърди, че всички човешки индивиди имат вградена потребност от личностно развитие, която се проявява чрез процес наречен себеактуализация.

Обхватът, в който хората могат да се развиват зависи от задоволяването на определени потребности и тези потребности формират йерархия. Само когато едно ниво на потребности е задоволено, може  да бъде развивано следващото.

Докато промените в живота настъпват обаче, нивото на потребности, мотивиращо нечие поведение, също се променя.

Нивата на потребности в йерархията на Маслоу са както следва:

  • На дъното са основните физиологични нужди като храна, вода, здраве и сън, т.е. основите за оцеляване;
  • Второто ниво са екзистенциалните нужди от безопасност и сигурност, както във физически, така и в икономически смисъл;
  • Третото ниво представляват социалните нужди от принадлежност, общуване, внимание, привързаност;
  • Четвъртото се отнася към задоволяване на потребностите от престиж, признание, уважение, успех, развитие. Това е нивото, което най-много се доближава до постигането на самостоятелност;
  • На върха са духовните потребности от себеутвърждаване (себеактуализация), постижения, учене.

Американският психолог твърди, че всички индивиди имат нуждата да се виждат като компетентни и автономни личности, както и че всеки човек има безгранично пространство за израстване. Според тази концепция, ниските нива са по-силни от по-високите и трябва да бъдат добре задоволени, преди да преминем към потребностите от по-високо ниво.

Себеактуализацията се отнася към желанието на всеки човек „да се превърне във всичко, на което е способен“. С други думи, това ниво се отнася към самоизявата и нуждата от постигането на пълния потенциал на всяко уникално човешко същество.

За Маслоу пътят към себеактуализацията включва това човек да приема себе си, да е адаптивен и хармоничен по отношение на разума и целите си.

Управление на личностното развитие

Съществуват няколко различни стъпки, с които човек може да вземе в свои ръце управлението на личностното си развитие.

1. Разработване на лична визия

Личностното развитие може да бъде занимание просто за забавление. Повечето от нас обаче имат нужда от цел, за да се мотивират по-лесно да учат и да се подобряват.

Разработването на лична визия – една ясна идея къде иска да бъде човек след няколко месеца или години и защо – е ключова част от разработването на цел. Себепознанието също е основен компонент – човек да познава силните  и слабите си страни, за да определи добре накъде да върви.

2. Планиране на личностното развитие

Щом човек си изясни какво и къде иска да бъде, той вече е свободен да планира как точно иска да стигне там.

Изработването на план за личностно развитие не е нещо задължително, но със сигурност ще направи процеса на планиране по-реалистичен.

Излизането от зоната на комфорт често е мъчно начинание, но без него развитието е почти невъзможно. Важно е да преборим съмненията и страха от провал и да впуснем в преследване на целите.

3. Започване на процеса на подобряване

Има няколко различни начина, с които човек може да се учи и развива.

Един от тях се нарича прехвърляне на опит. Това представлява процесът на използване на настоящите полета на експертиза и умението да бъдат приложени в малко по-различни ниши.

Най-общо казано това е начин за разбиране и справяне с предизвикателства, използвайки натрупаните до този момент житейски опит и познания от друга сфера.

Спънките не бива да са признак на провал - напротив. Те са сигурен начин, че вече сме поели напред и сме предприели действия .Фокусирайте се към най-доброто, което можете да бъдете.

4. Проследяване на процеса на личностно развитие

Една добра идея е целият процес на личностно развитие да бъде проследен. Записвайки си ключови моменти на развитие по отношение на ученето и развитието, когато и да се случат те, всеки може да направи ясна и обективна атестация за постигнатите свои успехи на по-късен етап.

Този поглед върху „общата картина“ може да помогне за мотивиране да се научат още повече умения в бъдеще.

5. Преразглеждане на плановете за личностно развитие

За по-ефективно обучение е важно човек да отразява своето преживяване и да има предвид какво е научил от него.

Редовното преразглеждане на плановете за личностно развитие и дейностите по изпълнение на този план, ще осигурят информираност относно постигнатото до този момент.

Това ще гарантира също, че дейностите, които човек извършва, ще продължават да го движат напред към зададените цели и че тези цели или визия ще останат релевантни.

Гергана Георгиева – Клиничен психолог