ИНДИВИДУАЛНА ТЕРАПИЯ

ИНДИВИДУАЛНА ТЕРАПИЯ

https://gerganageorgieva.com/

 

Изборът за лична терапия е пътят, който избираме, за да отключим способностите си да живеем по-здрави, уверени и удовлетворени от това, което сме към настоящия момент.

Личната или още индивидуалната терапия е терапевтичен процес, в който човек взема решение да обърне внимание на определени теми и затруднения в живота си. Най-общо казано терапията е грижа за душевното ни здраве. Моментът, в който човек решава да започне психотерапия е ключов - счита се, че това е най-трудната стъпка, но и най-важната такава.

Индивидуалната терапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на взаимно доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделения проблем. Всяка една такава сесия е с продължителност около 60 минути или един астронмически час. В това време се проявяват и задействат богата палитра от механизми – мисловни и психични съдържания - съзнавано, несъзнавано, многообразието на ситуации в житейски план, вътрешния мир на човека, традициите – вярвания и представи, предпочитания, нагласи и навици. В светлината на конкретната проблематика и контекст те биват наблюдавани, обсъждани и тълкувани. 

Този вид терапия ще ви помогне за развитие на социалната и емоционална интелигентност, разкриване на личния потенциал – по-голяма самоувереност, повишена самооценка, по-добро разбиране на себе си и другите, по-добри комуникативни умения, повишена мотивация, по голяма яснота за личните перспективи и цели в живота, преминаване от депресивен към по-действен и смислен стил на живот. Отключване на творчески идеи и потенциали за цялостно развитие и успех. Индивидуалната терапия ни помага да открием начините за справяне с личностни, емоционални и психични разстройства. Обикновено психотерапията позволява разглеждането на проблема на три нива – ум, душа, тяло. Целта е осъзнаване на конкретния проблем и неговия произход, неговото осмисляне и преживяване и достигане на желаната промяна.

Индивидуална терапия се провежда в едно защитено пространство, в което основното правило е конфиденциалност и свободно споделяне. С други думи казано, това е мястото, на което можете да бъдете себе си без притеснение. Да изразявате своите чувства, емоции, спомени, мисли, страхове и съмнения, без да се страхувате, че няма да бъдете разбрани. Терапевтичният процес е различен и зависи както от човека, така и от конкретната проблематика. Терапията е двустранен процес с акцент върху клиента. Терапевтът срещу вас е подкрепящ, безпристрастен, разбиращ и обективен. Негова цел е да ви придружава в процеса на споделяне и промяна, като използва терапевтичният си опит - рамка, методи и техники, с които да подпомага този процес във всеки един момент.

Желанието ви за промяна, заедно с неговото желание и опит да бъде полезен, са двете основни стъпки за един успешен терапевтичен процес. Целта е не само да видим и чуем себе си, но и да получим саморефлексия. Тоест, да си дадем ясна представа за случващото се с нас, като видим това вече от един друг ъгъл и позиция. Да осъзнаем своите съпротиви и защо и поради какво понякога се защитаваме. Да дадем израз на онези чувства и емоции, които тихо се крият в нас и постепенно, крачка по крачка да изградим в себе си нови модели, да намерим нови пътеки, да разширим своята зона на комфорт и да постигнем повече удоволствие, радост и удовлетвореност в живота си.

Малко хора са запознати с възможностите на психотерапията. Често те бягат от нея поради различни причини - срам от това, което им се случва; страх от това, което биха могли да чуят; недоверие, скептицизъм или зле получена информация. Много разпространена е погрешната информация, че опивайки в кабинета на психолога, той ще ни даде моментален отговор на конкретния проблем или ще ни посъветва нещо. Също така, че той е наш приятел, с който можем да събедесваме на кафе, да получаваме съвети или да не правим нищо, докато той решава неудобствата ни. Нищо от това обаче не е така. Терапевтът държи и спазва професионална рамка, която го отграничава от ролята на приятел. Той е специалистът, който работи във ваша полза, но с ваша помощ. Той не дава съвети и работният процес се случва само с вашето участие и желание. В противен случай той не би бил успешен. 

Ето по какви поводи бихте могли да потърсите индивидуална терапия:

  • Усещане за самота, тъга, тревожност, депресия;
  • Нарушаване на баланса работа - личен живот;
  • Проблеми във взаимоотношенията и общуването;
  • Справяне с промени и стрес;
  • Раздяла, загуба и скръб;
  • Проблеми със самооценката/увереността;
  • Потиснатост, несигурност, неудовлетвореност;
  • Хранителни разстройства – анорексия, булимия, различни зависимости;
  • Тревожни и панически разстройства, фобии, промени в настроението и др.

 

Дори и най-краткосрочните и центрирани методи изискват усилие, постоянство и търпение от страна на заявителя. Отношенията терапевт – клиент са една постоянно партнираща връзка на човешка равнопоставеност, като терапевтът е в позицията на модератор на тези взаимоотношения. Клиентът е не е само в ролята на задаващия въпроси и търсещ отговори. Негова основна роля е да участва активно в терапевтичния процес.

 

„Там където личността върви по собствения си път и е щастлива, психична болест няма“.

 

 Индивидуалната терапията може да ви подпомогне в това да се справите с ваш личен или личностен роблем проблем, заболяване, търсене, да повишите познанието за вас самите и да си откриете ресурс, за който не сте подозирали и с който да се справяте занапред с предизвикателствата на живота. Терапевтът не предписва медикаменти, защото той не работи за потискане на проблема, а за неговото отстраняване. Ако има такава необходимост, той може да ви насочи към специалистите в конкретната област, като психиатър, невролог и др. Понякога може да ви насочи за конкретен вид изследвания, които биха могли да са свързани с вашия проблем.

Целта на индивидуалната терапия е да се постигне разбиране на вътрешния ни свят, както и осъзнаване на начина, по който функционираме във външния свят. Целта също е насочена към подпомагането на човека при разрешаване на проблема, заради който е потърсил помощ от психолог-терапевт. Понякога посещението може да бъде еднократно като консултация или дългосрочно като психотерапевтичен процес. В първият случай се касае по-скоро за търсене на насока или намиране на отговор за конкретен проблем. Във вторият случай говорим за терапия, която се провежда във времето и нейна цел е повлияване и изкореняване на проблема.

Индивидуалната терапия е път, предизвикателство и възможност за освобождаване от негативни модели на поведение и заместването им с нужното за клиента. Психотерапията използва, но и надскача интелектуалното общуване, като работи с цялата същност на клиента - мисли, чувства, емоции, сексуалност, физически усещания, спомени, фантазии, страхове. Основната и цел е да третира страданието на личността. Човек може да ходи на терапия и с цел да работи върху собствените си качества, търсейки развитие и растеж, а не само повлияване на психичен проблем. Много хора, особено в България, имат сериозни притеснения по отношение на терапията. Ние не сме „луди“ когато посещаваме психолог-терапевт. Напротив - достатъчно осъзнати сме, за да направим това. Ако притеснението какво биха казали околните за това, че ходите на терапевт ви смущава, това по-скоро е една добра предпоставка и заявка за работа с него, в смисъла на потребността от одобрение на вашите постъпки от околните и значимостта на тяхното мнение и позиция.

Най-резултатната и полезна индивидуална терапия е за този, който има ясна представа за това къде и защо отива, готов е да сътрудничи с терапевта в своя полза и не се страхува да разбере повече за себе си. Понякога ще се чувства по-добре, но това съвсем не означава, че процесът приключва - напротив. Много често той именно тогава започва. Поради тази причина обикновено хората не се връщат в кабинета, уверени, че проблема е решен. Не след дълго обаче се разбира, че това не е така. Да се почувстваме по-добре или по-зле по време на терапевтичната работа, е час от целият терапевтичен път и процес. Но и част от нашата трансформация, по-добро осъзнаване и ефективност на работа. И накрая, индивидуалната терапия е приключила тогава, когато вече нямаме нужда от нашия терапевт и успяваме да се справяме сами с препятствията в живота, благодарение на наученото и ресурсите, които сме открили по време на терапията.

Гергана Георгиева - Клиничен психолог