ХИСТРИОННО ЛИЧНОСТНО РАЗСТРОЙСТВО

ХИСТРИОННО ЛИЧНОСТНО РАЗСТРОЙСТВО

https://gerganageorgieva.com/

 

 

Наричат ги още хистерични или инфантилни личности. В действителност понякога хистрионните черти се приемат за нещо нормално. Склонността към кокетство в някои народи и култури са естествен компонент от женския характер. За отклонение говорим тогава, когато е налице силна абнормност. Тогава хистрионното разстройство е еднакво срещано както при мъже, така и при жени. При силна проява на чертите на хистрионната личност, тя същевременно се превръща в карикатура, а поведението на такава личност бива наричано „любителски театър“.

 

Те лесно се влияят от околните, страдат от свръхангажираност, егоцентризъм, самонадеяност, упорито манипулативно поведение за постигане на собствените нужди. HPD се диагностицира 4 пъти повече при жените, отколкото  при мъжете, засяга 2-3% от общото население на земята, а 10-15% от лежащите в болнични и психиатрични заведения са диагностицирани с хистрионно личностно разстройство. Жените биват много по-често диагностицирани с този тип личностно разстройство, защото мъжете по рядко разбират че имат някакви симптоми. Хистрионното личностно разстройство е от т.нар. „клъстер В“ или още наречено „драматично“ личностно разстройство.

 

Какви са симптомите на хистрионно личностно разстройство?

 

HPD засяга приблизително 3,8 милиона (1,8 процента) възрастни в САЩ. Разстройството се характеризира предимно с търсене на внимание и манипулативно поведение. Болните имат  твърд и нездравословен модел на мислене, живот и поведение. В някои случаи, засегнатият не осъзнава, че има разстройство на личността, защото начинът му на мислене и поведение изглежда съвсем естествен. Така се стига до предизвикателство, пред което болният е изправен, но за това вина имат другите, не той самият. Въпреки че болен често започва работа или проект с голям ентусиазъм, интересът му може да изостава бързо. Дългосрочните връзки могат да бъдат пренебрегвани, за да се направи път на нови взаимоотношения.

 

Други симптоми могат също така да бъдат:

  • Мимолетни настроения, които болен понякога изпитва, мимолетни мнения и вярвания;
  • Болните има нужда от други хора, за да реализират собствените си емоционални прояви, но най вече за да получат внимание;
  • Болните говорят драматично, изказват силни позиции, но с малко факти или подробности, като не успяват да осигурят подкрепа на вече казаното;
  • Склонност към самоубийство, с цел да привлекат вниманието на другите и да ги манипулират;
  • Не мислят преди да действат и да говорят;
  • Рядко проявяват загриженост към другите и др.

 

В много от случаите, хората с такъв тип личностно разстройство имат добри социални умения, но въпреки това искат да са център на вниманието, когато са сред хора.

 

Как се повлиява хистрионното разстройство?

 

Хората, страдащи от хистрионно разстройство на личността, често се лекуват трудно. Те често търсят лечение само когато разстройството им причинява големи проблеми или дори стрес. Психотерапията тук отново се оказва необходима като вид лечение и даваща добри резултати. Този вид терапия включва разговор с терапевт за всички чувства и преживявания на болния. Подобни разговори могат да помогнат не само на болният, но и на лекуващият го терапевт да определят мотивите, които стоят зад определени действия или поведение.

 

Груповата психотерапия не се препоръчва при лечение на HPD, тъй като индивидът, подложил се на такъв тип лечение ще се опитва да търси внимание от членовете на групата и дори да преувеличава симптомите, които самият той има. Някой от болните имат проблем с наркотици и алкохол, страдат от тревожност и депресия, а това също трябва да бъде лекувано. За целта терапевт може да препоръча лечение с антидепресанти или медикаменти за намаляване на тревожността. Лекуващият терапевт трябва да е в състояние да помогне как човек с хистрионно личностно разстройство да се отнася с хората по положителен начин, а не постоянно да се опитва да привлече вниманието им.

 

Не съществуват групи за подпомагане или общности, за които знаем, че биха били благоприятни за хората, страдащи от това разстройство.

 

Друг начин за лечение на хистрионно разстройство на личността е чрез функционална аналитична психотерапия. Функционалната аналитична психотерапия се различава от традиционната психотерапия по това, че терапевтът директно се занимава с моделите на поведение, тъй като те се проявяват у болния по време на самата психотерапия. Терапевтът трябва да дава обратна информация за това как поведението на клиента се променя по време на терапията.

 

Друг пример за повлияване е функционалният идеографски шаблон за оценка.  Функционалният шаблон за идеографска оценка, известен още като FIAT, се използва като начин за обобщаване на клиничните процеси при функционалната аналитична психотерапия. Шаблонът е направен от взаимните усилия на терапевти и може да се използва за представяне на поведението, което е цел за това лечение. Използването на FIAT може да създаде общ език за получаване на стабилни и точни резултати с помощта на функционална аналитична психотерапия за удобството на клиента, както и на неговия терапевт.

 

Каква е причината за хистрионното личностно разстройство?

 

Съществуват много теории за възможните причини за появата на HPD при човека. Много от изследователите днес, не могат да сочат точните причини. Повечето учени посочват биопсихосоциален модел като вид причинно-следствената връзка - тоест причините за това разстройство вероятно се дължат на биологични и генетични фактори, социални фактори (например как човек взаимодейства в ранното си развитие със семейството и приятелите си) и психологически фактори (личността и темпераментът на индивида, оформени от неговата среда и умения за справяне със стреса). Това твърдение създава предпоставка, че нито един фактор не е отговорен за появата на HPD у човека - по-скоро сложният характер на трите фактора взети заедно е всъщност важен елемент. Ако човек има хистрионно разстройство на личността, изследвания показват, но и са доказали, че същият човек е с повишен риск това разстройство да бъде предадено съответно и на децата му.

 

Хората с диагноза HPD имат високо реагираща норадренергична система. Високите нива на норепинефрин водят и до склонност към безпокойство, зависимост и висока общителност.

 

Проучванията показват, че съществува силна зависимост между функцията на невротрансмитерите и личностните разстройства от . „клъстер В“ като HPD. Две проучвания помогнаха за разбиването на връзката между генетиката и околната среда при появата на HPD. Чрез тестове между 221 близнаци, 92 монозиготични и 129 дизиготични, учените доказаха,че съществува връзка от 0,67 между всичк изследвани, и по този начин е доказано, че хистрионното разстройство на личността е наследствено.

 

Колко често срещано е хистрионното разстройство на личността?

 

Смята се, че около 10% от населението по света страда от някакво разстройство на личността. Но няма точни данни за това или по специално за хистрионното разстройство на личността. Американска статистика обаче твърди, че HPD засяга до три на сто от общото население по целия свят.

Гергана Георгиева - Клиничен психолог