ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

https://gerganageorgieva.com/

 

Какво е групова психотерапия, какви са целите и, какви са ползите от нея и с какво е полезна?

 

Какво е групова психотерапия?

За първи път Джоузеф Прат преди Втората световна война организира група за болни от туберкулоза, където чрез обучение и даване на подкрепа, той установява, че заедно те се справят по-добре, поради това, че взаимно си влияят един на друг. Той се смята за предшественик на групите за самопомощ и основател на съвременната групова психотерапия. На практика групите се осъществяват с определен брой хора, подбрани по различни критерии, според тематиката на съответната група. Провеждат се в защитено пространство, където се осъществява взаимодействие/лечение/ между участниците в групата, заедно с един или двама водещи-фасилитатори, които дават насоки и подпомагат групите в процеса на учене и промяна. Те насърчават сътрудничеството между хората вътре в групата, боравейки с богата гама вербални и невербални методи, техники и умения.

 Това е един широко достъпен и популярен метод на психотерапия, който може да се използва както самостоятелно, така и паралелно с индивидуална терапия. Важна роля в груповата терапия играе споделянето на опит и преживявания, което пък помага на участниците да излязат извън вече утвърдените си социални кръгове. Всеки участник е своеобразно огледало на останалите около него. Груповите сесии са поверителни и конфиденциални, като с това се задължават не само водещите, но и участниците в тях. Обикновено са с различна продължителност, като това често се дискутира и подлежи на промяна във времето.

Подкрепата на останалите членове на групата цели да се преодолява личното чувство на всеки един от участниците, че е сам в своя специфичен проблем. Групата дава възможност на участниците да черпят опит един от друг, като често те стават близки и извън тази общност. Терапевтът осигурява материалите за правилното функциониране на групата, коригира погрешните разбирания и модели на участниците, като тази динамика става най-вече през тях самите, като той фасилитира този процес. Едно от големите предимства на груповата психотерапия е, че човек работи за себе си, макар и в групов формат, като насочва вниманието навътре към собствените си преживявания, но едновременно с това може да се докосне до житейския опит на другите членове на групата.

Обикновено в първата фаза на започване на групата, участниците се запознават, като в този етап имат нужда да бъдат ръководени в процеса, поради тяхната предпазливост и неувереност и старанието да изглеждат в по-добра светлина. Втората фаза може да се нарече „Маските падат“, тъй като на дневен ред излиза противопоставянето в групата, наместването, оспорване или налагането на мнение. Третият етап носи със себе си сплотеност, зряла комуникация и чувство за защитеност във функциониране на един умален модел на обществото.

Правилата, по които се води груповата психотерапия са:

 1. Конфиденциалност – всеки участник, включително водещият, поема отговорност да не разпространява нищо от това, което се случва вътре в групата;
 2. Прозрачност – участниците и водещият са откровени с останалите членове, като споделяйки, помагат на другите да черпят опит;
 3. Лична отговорност – всеки носи отговорност за преживяванията си вътре в групата, без да упреква останалите;
 4. Съответност – всеки участник дава израз на преживяванията си, които съответстват на начина, по който се чувства;
 5. Няма правила – колкото и противоречиво да звучи, макар гореизброените четири, всеки участник има право да се изразява, общува и чувства без норми.

 

Какви са целите на груповата психотерапия?

Целта преди всичко е всеки един участник в групата да получи подкрепа както от водещите, така и от участниците. Да експериментира с различни роли, да види себе си от различен ъгъл, да получи обратна връзка, без да бъде съден, да тества реакциите, ресурсите и вярванията си, за да извлече максималната полза от груповия терапевтичен процес. Да опознае по-добре себе си и как си взаимодейства не само с останалите членове, но и като част от по-голямото общество. Обучение в борбата с трудностите в ежедневието с примери на другите участници и анализиране на поведението и отношението ни спрямо другите. В груповата работа се цели облекчаване на симптомите на участниците и промени в състоянието им. Да се постигне личностен разтеж чрез преживяване и съпреживяване, анализиране на ситуации и коригиране на собствените ни непродуктивни нагласи. Груповата психотерапия е един уникален способ да видим отстрани себе си по различен начин, по какъвто ни е невъзможно да се видим или ни е трудно да приемем. И цялата тази трансформация и промяна да става в защитена среда, без критика и страх от отхвърляне.

 

Каква е ползата?

Груповата психотерапия може да бъде полезна в много насоки. Освен терапевтична, тя може да бъде и обучителна, както и насочена към решаване на проблеми или личностно израстване. Тя не е универсално решение за всеки проблем и според характеристиките на даден човек, не всеки иска и може да се включи в подобен вид терапия. За тези обаче, които са готови да я изберат, тя предлага:

 • Учене чрез споделяне и даване и получаване на обратна връзка;
 • Личностно израстване и мотивация;
 • Осъзнаване на проблеми и намиране на адекватни решения;
 • Справяне и облекчаване на различни психични състояния;
 • Разбиране на възникнали чувства, породени от общуването с другите в групата;
 • Групово консултиране, даващо възможност за намиране на нови решения;
 • Намиране на силните страни и промяна на самочувствието и самооценката;
 • Намаляване на негативното поведение и неговото осъзнаване;
 • Разбиране на собствените чувства и развиване на адаптивни умения и др.

Участниците могат да изпитват различни ограничения, но груповата психотерапия би им била от полза, за да разширят зоната си на комфорт. В групата всеки е приет такъв, какъвто е, насърчава се автентичността, изразяването на всички видове чувства, без никой от групата дa бъде съден. Облекчаване на състоянието и съдзаване на усещане в участниците, че не са сами, могат да се справят с трудностите и препятствията и могат както да получат от чуждия ресурс, така и да дадат от собствения си.

 

Къде помага и с какво е полезна груповата терапия?

Груповата психотерапия е полезна както за възрастни, така и за деца. Тя оказва помощ както за обучаване и развитие при възрастни, така и за деца с различни двигателни и умствени потребности и социално-емоционални затруднения, като помага както за бариерите при общуване, така и за развитие на чувство на емпатия и създаване на адаптивни модели на функциониране. Форматът на новосформираната група при децата може да варира както според техните нужди и потребности, така и според заявките и заетостта на родителите. Груповите сесии могат да се провеждат 2-3 пъти седмично, с продължителност 75-90 минути. Те също насърчават с участие на различни символични роли, социални взаимодействия, изиграване на фантазирани роли, арт терапевтични и вербални и невербални техники, демонстрации и упражнения. Чрез творчество и експериментиране, групите стимулират емоционалната и социална интелигентност на малките, както и спонтанността и креативността. При децата възможностите за терапевтични групи също са богати и позволяват работа като:

 • Работа с агресивното и девиантно дете;
 • Регулиране на емоционални преживявания;
 • Разбиране и промяна на взаимодействието с другите;
 • Опити и намиране на различни решения;
 • Развиване на увереност и себеуважение;
 • Развиване на самостоятелност;
 • Усъвършенстване на двигателните умения;
 • Подобряване на комуникативните и познавателни умения;
 • Умения за учене и др.

Груповата психотерапия е малка социална атмосфера, в която всеки може да изразява и да бъде себе си, без да се страхува от това. Едновременно наблюдател и участник, всеки човек е предизвикан да експериментира със същността си в защитена среда. Онзи, който счита себе си за жертва, в един момент може да се превърне в „спасител“ на самия себе си. Динамиката на групите предлага различни възможности и алтернативи чрез инкеракциите на участниците, като едно огледало, в което намираме себе си чрез помощта от другите, като оставаме главен герой във вземането на собствени решения.

Гергана Георгиева - Клиничен психолог