ГРАНИЧНО ЛИЧНОСТНО РАЗСТРОЙСТВО

ГРАНИЧНО ЛИЧНОСТНО РАЗСТРОЙСТВО

https://gerganageorgieva.com/

 

Счита се, че от всички личностни разстройства, граничното  (т.нар. borderline) е най-тежкото. Нарича се borderline - „гранична линия“, защото специалистите считат, че това разстройство е граница между две други различни разстройства: невроза и психоза. Понякога бива срещано и под името емоционално нестабилно разстройство на личността (EUPD).

Хората с това личностно разстройство приличат на плаващи пясъци и дори и при най-малките промени излизат извън баланс. Те често сменят настроенията си и много трудно поддържат връзки с други хора. Поведението е ригидно (т.нар „твърдо“ поведение), като началната проява се наблюдава в юношеството. Характерно за този тип личностно разстройство е че засегнатите могат лесно да се обидят за неща, които други хора правят или казват и обикновено имат нисък праг на поносимост към критика и високи нива на страдание и гняв.

Хората с BDP се борят с болезнени мисли и вярвания както за себе си, така и за останалите. Това причинява страдание в професионалния, личния и социалния живот. По този начин те самите си вредят. Малките неща могат да предизвикат у тях силни и интензивни реакции. 1-4% от населението биват засегнати от BPD в определен период от живота.

 

Какви са симптомите на гранично личностно разстройство?

Хората с BPD обикновено изпитват някои, но не всички от изброените симптоми. За поставянето на точна и сигурна диагноза, е най-добре да се посети  психолог/психиатър/психотерапевт.

 • Чувство за празнота;
 • Ниско самочувствие;
 • Параноя;
 • Безпокойство за отношения и взаимоотношения;
 • Импулсивно, рисково поведение;
 • Заплаха или опит за самоубийство, сазмонараняване.

Хората с гранично разстройство на личността могат да страдат от промени в настроението и да покажат несигурност за това как виждат себе си и своята роля в  заобкалящия ги свят. В резултат на това те се чувстват объркани и хаотични в своята идентичност. Техните мнения, както и мненията им спрямо други хора също могат да се променят бързо, в зависимост от ситуацията или техните собствени очаквания. Един човек, който един ден се възприема като приятел, може да се счита за враг или предател на следващия. Тези изместващи чувства могат да доведат до интензивни и нестабилни връзки.

Симптоматиката се проявява дори в спокойни, наглед безпроблемни дни и ситуации. Например хората с гранично разстройство на личността могат да се ядосат поради незначителна раздяла с хората, с които се чувстват близки, като например пътуване или ангажимент на отсрещната страна.

 

Как се повлиява?

Повлияването на гранично разстройство на личността обикновено включва дългосрочна психотерапия водена от терапевт, който има опит в познаването и третирането на този вид разстройство. Могат да се предписват и лекарства, които да помогнат при специфични тревожни симптоми или такива, водещи до проблематика в личния и социален аспект от живота на човека. Макар BPD да е сериозно разстройство, то се повлиява в съчетание с подходяща терапия.

Схема-фокусираната терапия (SFT) комбинира когнитивно-поведенческа, психодинамична и терапия, фокусирана върху емоциите. SFT се фокусира върху подпомагането на хората с BPD да променят своите дълбоко вкоренени, саморазрушаващи се модели на мисли, поведение и емоции.

Трансферно-фокусираната терапия (TFT) е изградена върху убеждението, че хората с BPD възприемат себе си и другите като съвкупност от нереални крайности (т.е. като добри или лоши). TFT се фокусира върху лечението на симптомите на BDP чрез връзката между клиент и терапевт и чрез стриктно регулярни посещения.

Добро психиатрично управление (GPM) е нов вид лечение, основано на доказателства. Това е важно, тъй като повечето от вече изброените лечения, макар и високо ефективни, изискват широко обучение и клинични ресурси. GPM разполага с три части: управление на случаи; психодинамично информирана психотерапия и управление на прилаганите лекарства.

Не се предписват конкретни лекарства за лечение на гранично разстройство на личността (BPD). Това може да се случи само ако имате друг вид заболяване като тревожност, депресия, емоционални колебания и изблици и пр.

 

Каква е причината за  появата на граничното личностно разстройство?

Причината за граничното личностно разстройство е все още неясна. Много учени смятат, че BPD е комбинация от наследствени и биологични характеристики и дори фактори на околната среда. От тормоз до детски травми, включващи емоционално и сексуално насилие и пренебрегване, както и широк спектър от фактори на околната среда могат да допринесат за развитието на BPD. Смята се, че много хора с BPD имат проблем с нивата на серотонин в мозъка. Промените в нивата на серотонин са свързани с появата на депресия, агресия и различни трудности в живота.

Проучване е доказало, че ако един от двойка близнаци има BPD, има вероятност и другият също да е носител на същото заболяване, но въпреки това не е установена пряка генетична връзка при близнаците.

 

Какви са възможните усложнения на BPD?

Обикновено те са под формата на други разстройства като например:

 • Депресия;
 • Тревожни разстройства;
 • Хранителни разстройства;
 • Биполярно афективно разстройство;
 • Злоупотребата с наркотични вещества и алкохол.

 

Нелекувани симптоми на BPD също могат да увеличат риска от:

 • Проблеми в работата и вече създадените отношения;
 • Самонараняване;
 • Суицидни действия;
 • Жертва на насилствени престъпления и др.

 

Как се диагностицира граничното разстройство?

Ако вие или член от вашето семейство имате съмнение,че проявявате симптоми на гранично личностно разстройство, както и за поставянето на евентуална диагноза, първата стъпка е консултиране със специалист - психиатър и психотерапевт. По време на тази среща ще се уточни симптоматиката, за да се определи дали бихте могли да преживявате BPD или друго психично състояние. Това ще помогне за изчистване на картината и определяне на естеството и характера на проблема . Винаги запазвайте правото си за допълнителна оценка и второ мнение за най-ефективно лечение. Психиатрите и психолозите използват специално разработени инструменти за оценка, за да преценят дали човек има гранично личностно разстройство.

В миналото психиатрите не диагностицираха BPD при хора, който са на възраст под 18 години. На поседък все по-често се случва тази тенденция -  диагностициране на млади хора с BPD дори и под 18 годишна възраст.

 

Съществува ли превенция на граничното разстройство?

Все още не са известни точните причини за възникване на BPD, поради което няма и точна формула за избягване или предотвратяване. Поради този факт, превенцията е трудно осъществима. Въпреки това съществуват неща, които можете да направите и това да бъде от полза, като например:

 • Засилване на положителното поведение и самооценката;
 • Подкрепа и търпение;
 • Утвърждаване на емоциите и др.

 

Гергана Георгиева - Клиничен психолог