АНАНКАСТНО ЛИЧНОСТНО РАЗСТРОЙСТВО

АНАНКАСТНО ЛИЧНОСТНО РАЗСТРОЙСТВО

https://gerganageorgieva.com/

 

Ананкастното разстройство на личността се характеризира с перфекционизъм, нужда от контрол, твърдост и ред у носителя. Към него спадат компулсивната и обсесивна личност и обсесивно-компулсивното разстройство. Наблюдава се в общо 2,1 до 7,9% от общото световно население, но се счита за едно от най-популярните личностни разстройства в цял свят.

Какви са белезите на ананкастното личностно разстройство?

- Проникващ модел на загриженост с подреденост, перфекционизъм и ментален и междуличностен контрол, за сметка на липсващата гъвкавост, откритост и ефективност. Това се наблюдава още от ранна зряла възраст и присъства в различни аспекти;
- Посвещаване на някаква работа с цел да се избегне наличието на свободно време, както и създаването на приятелства, контакти и преживяване на удоволствие;
- Възприемане на харченето на средства като безсмислено и безотговорно, като финансите се разглеждат като нещо, което трябва да бъде запас за евентуални бъдещи катастрофи;
- Човек със ананкастно личностно разстройство не е склонен да работи с други хора, освен ако не се подчинят точно на неговия начин на извършване на определени действия или задачи;
- Не е в състояние да изхвърли износени или дори безполезни предмети, дори когато те нямат никаква сантиментална стойност;
- Перфекционизъм, който може да попречи на способността на човека да изпълнява различни задачи. Когато не могат да контролират дадена ситуация, те се оттеглят емоционално от нея.

Обсесивно-компулсивните личности могат да постигнат високи резултати, но често изпитват чувство на неотложност относно своите действия. Те не са в състояние да изразят гнева си директно, но са чувствителни когато околните пречат на тяхната твърдост и педантичност. Лицата обикновено имат проблеми с делегирането, както и с доверието към другите или споделянето на отговорности. Те могат да бъдат супер хигиенични. Склонни са да се разстройват или да се ядосват за ситуации, в които самите те не са в състояние да поддържат контрол над физическата си или междуличностна среда. Гневът им обикновено не се изразява директно. Той се показва като възмущение от на пръв поглед възникнал маловажен въпрос.

Как се повлиява?

Повлияването включва прилагането на психотерапия, като съвременните методи залагат на индивидуалната такава в съчетание със схема терапия, когнитивно-поведенческа и психодинамична. Поведенческата терапия помага за промяна на мисловните модели, схема терапията за дезадаптивните ранни модели, а психодинамичната използва своите дълбинни методики за разбиране и редуциране на несъзнаваните аспекти на личността. Ако са налице придружаващи симптоми на разстройството и то варира в по-екстремен вариант, понякога биват предписани и медикаменти, но само след консултация със специалист.

Повлияването често става бавно, ако човекът не приеме, че има разстройство или вярва, че неговите мисли или поведение са в някакъв смисъл правилни и следователно не трябва да се променят. Ранното откриване и лечение предлагат и дават най-добри резултати.

Каква е причината за ананкастното личностно разстройство?

Проведени са много изследвания, но все още не са открити точните причини за възникването на ананкастното разстройство на личността. Съществуват някои теории. Ето какво казват част от тях:

- Генетични фактори. Ако човек има близък член на семейството с това състояние е по-вероятно също да го има личностно разстройство;
- Някои разглеждат ананкастното поведение като механизъм за справяне, чрез който човек е въвел ред в живота си, за да се справи същевременно с чувствата и проблемите;
- Родители, които са прекалено ангажирани, както и травми, с които се сблъскват през детството;
- Физическо, емоционално или сексуално насилие или друга психологическа травма.

Необходими са допълнителни  и задълбочени изследвания, за да се определи относителното значение на генетичните и екологичните фактори.

Как се диагностицира ананкастното личностно разстройство?

 Това става само от специалисти, които имат подготовка за работа с личностни разстройства. Обикновено това се случва комплексно, като често става допитване до членове на семейството или близки за ежедневните дейности на човека, както и взаимодействията му с други хора. Личностните разстройства са специфични и не се диагностицират веднага, като често е необходимо провеждането на повече от една сесия с подходящите за случая методологии.

Каква е прогнозата?

Прогнозата за пълно повлияване на човек с ананкастно личностно разстройство е благоприятна. То може да бъде контролирано и така  да се намалят много от усложненията, които обикновено настъпват ако личността проявява прекомерна твърдост и упоритост в нуждата от контрол. Затова и специалистите следва да бъдат не по-малко твърди, упорити и търпеливи в общия процес на работа, за да донесе той очаквания успех от терапията.

Гергана Георгиева - Клиничен психолог