Моята терапия

ПОВЕЧЕ ЗА МОЯТА ТЕРАПИЯ

Макар в своя светоглед и професия да следвам еклектичната позиция ( подход, който не се заключва в едностранно мислене и заключения, а обхваща по-широк кръг от теории и концепции ), в психологическите школи има едно нещо, което ги обединява – опитите за изследване, тълкуване и разгадаване на човешката психика и поведение. И въпреки, че всяко едно от теченията има своя интерпретация, те колкото се разграничават, толкова се и обединяват в един общ континуум, в който заменят или добавят терминологии, методи и възгледи, които така или иначе вече съществуват концептуално в друга школа. Вероятно изключение прави психоанализата,  чието присъствие намираме в редица от тях.

Така през годините не спрях да усъвършенствам и допълвам своите знания и умения, преминавайки през призмите на избраните школи, намирайки нови и различни похвати, като по този начин изграждах един интегрален и същевременно диференциран над конкретната проблематика подход.

Аз силно отстоявам позицията за уникалността на човешката личност и нейната характерна специфика и не бих могла да сведа мирогледа си за нея под един общ знаменател. Затова моята област на практикуване не се локализира в парадигмата на конкретно направление. С техните теоретични бази те могат да бъдат елементи от човешката цялост, но поотделно методологията им да не резонира в характерност от персоналната конкретика. Когато третираме и виждаме личността само от един конкретен ъгъл, ние ограничаваме и свеждаме мисленето си само до него, пропускайки други важни аспекти от нейната същност.

Като човек, който е бил и от другата страна, седяла съм и на отсрещния стол, добре зная, че конкретни техники и методологии не са докосвали нито моята природа, нито проблематиката ми. Макар ефективни другаде, при някои личности те не успяват да намерят отзвук и това е напълно естествено. Затова при избора на терапевт или психолог, ние често извървяваме дълъг път докато открием „нашия“ такъв.

Специалистът не би бил ползотворен, ако интерпретира човешките състояния по учебник и на теория. Когато говорим за психиката и нейните разнообразни прояви, се изисква много деликатен мироглед, вродена емпатийност и житейска мъдрост. Тези качества не се придобиват нито от книгите, нито от ранга. Ние изграждаме знанията и уменията си в процеса на учене, но личността на специалиста е водещ елемент за ползотворно взаимодействие. В този смисъл е важно да знаете, че за да установите полезна взаимовръзка с човека, с когото сте избрали да споделите вътрешния си свят, трябва да го усетите като „вашия терапевт“. Понякога това коства много изгубено време и средства, но когато го откриете, обикновено ще го усетите на първа среща. Вярвам, че всички даваме най-доброто от себе си, но понякога то не резонира с човека срещу нас. Както и ние не резонираме с него. В този смисъл е хубаво да се знае, че понятия като  "добър психолог" или "добър терапевт", са много субективни. 

Подходите, на които залагам в практиката си взаимстват от:

- Когнитивно-поведенческа терапия;

- Схема терапия;

- Психодинамична терапия;

- Гещалт терапия;

- Психодрама;

- Логотерапия;

- Арт терапия;

- Мотивационно интервюиране;