ИНДИВИДУАЛНА ТЕРАПИЯ

ИНДИВИДУАЛНА ТЕРАПИЯ

https://gerganageorgieva.com/

 

Изборът за лична терапия е пътят, който избираме, за да отключим способностите си да живеем по-здрави, уверени и удовлетворени от това, което сме към настоящия момент.

Личната или още индивидуалната терапия е терапевтичен процес, в който човек взема решение да обърне  внимание на определени теми и затруднения в живота си. Най общо казано терапията е грижа за душевното ни здраве. Моментът, в който човек решава да започне психотерапия е ключов - счита се, че това е най-трудната стъпка, но и най-важната такава. Индивидуалната терапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на взаимно доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделения проблем. Всяка една такава сесия е с продължителност около 60 минути или един астронмически час. В това време се проявяват и задействат богата палитра от механизми – мисловни и психични съдържания - съзнавано, несъзнавано, многообразието на ситуации в житейски план, вътрешния мир на човека, традициите – вярвания и представи, предпочитания, нагласи и навици. В светлината на конкретната проблематика и контекст те биват наблюдавани, обсъждани и тълкувани. 

Този вид терапия ще ви помогне за развитие на социалната и емоционална интелигентност, разкриване на личния потенциал – по-голяма самоувереност, повишена самооценка, по-добро разбиране на себе си и другите, по добри комуникативни умения, повишена мотивация, по голяма яснота за личните перспективи и цели в живота, преминаване от депресивен към побеждаващ стил на живот. Отключване на творчески идеи и потенциали за общо човешко развитие и успех! Тя ни помага да открием начините за справяне с личностни, емоционални и психични разстройства. Телесноориентираната аналитична психотерапия например е метод който позволява разглеждането на проблема на трите нива – Ум, Душа, Тяло. Целта е осъзнаването му, емоционалното преживяване и достигане свед време до желана поведенческа промяна.

Индивидуална терапия се провежда в едно защитено пространство, в което основното е правило е конфиденциалност и свободно споделяне. С други думи казано това е кабинетът на психолог-терапевтът. Терапевтичният процес е различен и зависи както от човека, така и от проблема му. Терапията е двустранен процес с акцент върху клиента. Терапевтът срещу Вас не ви е гадже, нито пък приятел, или близък, той е абсолютно непознат за Вас. Той е обучен да ви слуша безпристрастно и максимално обективно. Един вид той е способен да ви изтрае независимо колко сте шумни, мелодраматични, злобни или просто тотално неприятни и все още да има желание да ви бъде полезен. Целта е да видим себе си само,че чрез очите на другите, да осъзнаем своите съпротиви и защо понякога се защитаваме, да дадем израз на онези чувства и емоции, които са тихо свити в нас и постепенно, крачка по крачка да изградим в себе си нови модели, да намерим нови пътеки, да разширим своята зона на комфорт и да имаме повече удоволствие, радост и обич в живота си.

 Малко хора са запознати с възможностите на психотерапията, възприемайки я като нещо твърде далеч от тях, което не може да им помогне.

Ето за какви „проблеми“ може да се подложите на индивидуална терапия:

- Усещане за самота, тъга, тревожност, депресия;
- Нарушаване на баланса работа-личен живот;
- Проблеми във взаимоотношенията, в общуването;
- Справяне с промени и стрес;
- Раздяла, загуба и скръб;
- Проблеми със самооценката/увереността;
- Потиснатост, несигурност, неудовлетвореност;
- Хранителни разстройства – анорексия, булимия, различни зависимости;
- Тревожни и панически разстройства, фобии, промени в настроението.

 

Дори и най-краткосрочните и центрирани методи изискват усилие, постоянство и търпение от страна на заявителя. Отношенията терапевт – клиент са една постоянно партнираща връзка на човешка равнопоставеност, като терапевтът е в позицията на модериращ тези взаимоотношения. Човекът е не е само в ролята на задаващия въпроси, а целта е, самият той да осъзнае, че животът му задава постоянно въпроси, на които трябва да търси отговори. „Там където душата върви по собствения си път и е щастлива, психична болест няма“.

 Индивидуалната терапията може да ви помогне в това да се справите с ваш личностен проблем, заболяване, търсене, да повишите познанието за вас самите и да си набавите ресурс, с който да се справите с предизвикателствата на живота. Терапевтът не предписва медикаменти. Ако има необходимост той може да насочи клиента към психиатър или невролог за консултация. В индивидуалната терапия се използва системен подход и емоционално фокусирана терапия за индивиди.

Целта на индивидуалната терапия е да се постигне разбиране на вътрешния ни свят, както осъзнаване на начина, по който функционираме във външния свят. Целта също е насочена към подпомагането на клиента при разрешаване на проблема, заради който киентът потърсил помощ от психолог-терапевт. Използваме думата „клиент”, защото той е човек със свободна воля, който сам е избрал да се подложи, в случая на индивидуална терапия. Клиентът е активен участник в процеса на психотерапия, а не пасивен получател на обгрижване, какъвто в повечето случай е пациентът.

Индивидуалната терапия е път, предизвикателство и възможност за освобождаване от негативни модели на поведение и заместването им с нужното за клиента. Психотелесната терапия използва, но и надскача интелектуалното общуване като работи с цялата същност на клиента, я именно мисли, чувства, емоции, сексуалност, физически усещания. Основната й цел е да третира страданието на личността. Човек може да ходи на терапия и с цел да работи върху собствените си качества, търсейки развитие и растеж, а не само лечение. Много хора, особено в България, имат сериозни притеснения по отношение на терапията. Ние не сме „луди“, дори когато сме готови да посетим психолог-терапевт. Имайте предвид, че ако супер много се притеснявате какво биха казали околните за това, че ходите при терапевт, това е една много хубава заявка за работа с него за подобряване на вашето самочувствието и потребността от одобрение на вашите постъпки от околните.

Най-резултатната индивидуална терапия е за този, който желае да оздравее да се промени, когато сътрудничи с терапевта срещу него в лечението, не се страхува да разбере многото психологически способи. Разбира се,  за всеки индивидуален случай се подбират набор от различни методи и способи.

Гергана Георгиева - Клиничен психолог