СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА - СОЛИДАРНОСТ

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА - СОЛИДАРНОСТ

https://gerganageorgieva.com/

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА


За кого е подходяща програмата?

- студенти по психология, клинична психология, клинична социална работа, социална работа;
- професионалисти, работещи в сферата на помагащите професии.

Какво предлага стажантската програма?

- професионална ориентация;
- възможност за подробно запознаване с методите и моделите за рехабилитация на зависими (към алкохол, наркотици, хазарт);
- личен опит;
- обучение в професионална среда и екип с многогодишен опит в сферата на зависимостите.

В какво се състои програмата?

Стажът е разделен на три етапа, като всеки има специфична цел. Всеки етап продължава една седмица. Стажантската програма се осъществява целогодишно.

Първият етап се състои в изучаването на специализирана литература. През тази фаза стажантът се запознава с фундаментални трудове в областта на зависимостите и терапевтичните общности. Обсъжда с наставника си въпросите и неяснотите, които има. Запознава се с процедури и практики, прилагани в работата по възстановяването на зависимите.

Вторият етап протича под формата на личен опит в рехабилитационната програма. Стажантът влиза в ролята на клиент и в рамките на една седмица се движи с останалите клиенти по техния дневен режим. Участва в групите и дейностите заедно с клиентите. Това спомага за натрупването на богат преживелищен опит и усещане за това какво е да си в рехабилитационна програма, как всичко прочетено се прилага на практика , с какви емоции и проблеми се сблъсква всеки, който е предприел това начинание. Този опит позволява по-добро разбиране на клиентите, техните емоции и трудностите, през които минават.

В последният трети етап стажантът влиза в ролята на член от екипа. Движи се заедно с останалите колеги и подпомага дежурния на смяна. Наблюдава работата, асистира при воденето на група. Дискутира и активно участва в работния процес. 

След приключване на всеки етап стажантът пише равносметка на наученото и преживяното, за която получава обратна връзка. 

При успешно завършване на стажа се издава сертификат.

 

Последвайте линка на Сдружение Фракарита България - проект Солидарност, за да разберете повече за стажантската програма:

http://www.solidarnost-bg.org/stazhove-i-obuchenia/stazhantska-programa/